Hälsokliniken
   Limhamn
"Här hjälper vi dig med din hälsa och gör vårt bästa för dig"

Allergi & Hälsokliniken
Limhamn

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Det är en diagnos- och behandlingsmetod som framför allt används när det gäller att mäta en överkänslighet.  Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland.
Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.
Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektromagnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser.
Det är i dessa energifält som Bicom arbetar. Bicom läser in och använder ett

 frekvensmönster från ämne och organismer (patienten). Bicom framställer inga egna frekvenser. Bioresonansterapi innebär att du inte kan behandla något som inte finns hos patienten. Har patienten tex inte en överkänslighet mot mjölk sker ingen resonans (”effekt”) när man sänder mjölkfrekvensen till patienten.
Detta faktum fungerar som ett slags skydd mot felbehandling.
Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster från dessa ämnen och i de flesta fall också med patientens gensvar på behandlingen.
Bicom har olika behandlingsprogram som kan förstärska, försvaga, invertera (spegelvända) och filtrera de inlästa frekvensmönstren från ämnen och organismer och skapar på så sätt sina terapeutiska frekvensmönster.

Hur går behandlingen till?
Först: Att hitta reaktioner ( överkänslighet och intolerans)
Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde” hos patienten. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av patientens dagsform. Man sänder en svag elektrisk signal genom patienten och en mätare registrerar motståndet, det vill säga styrkan på signalen när det kommer ”ut” från patienten. (Detta är ingenting som känns över huvud taget).
Patienten exponeras därefter för ett ämne, t.ex. mjölk eller annat ämne som man misstänker kan skapa en reaktion. Ämnet (som finns i ett provrör) placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom skickar därefter ämnets frekvensmönster till patienten och värdet läses av. (OBS: Mätningen skapar ingen reaktion eftersom man bara använder frekvenserna, inte själva ämnet)
Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.
Behandlingen startar: De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen.
Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster.
Dessa frekvensmönster sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen. I de flesta fall återkopplas patientens gensvar för att anpassa behandlingen. Detta göra med hjälp av klotelektroder i händerna eller mjuka elektrod plattor på andra ställen på kroppen. Behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt ca 30 minuter.

Hur många behandlingar behövs?
Jag brukar säga att ett första besök är absolut viktigast, vill man sedan behandla får man räkna med ca 7-15 behandlingar.
Flertalet patienter är besvärsfria efter i snitt tio behandlingar, men de individuella variationerna är stora.
Jag brukar efter första besöket rekommendera 4 återbesök en gång i veckan eller varannan vecka. På dessa behandlingar ska vi få en hälsoeffekt och du ska uppleva att du mår bättre. Uteblir denna effekt har antingen jag missat något eller att du inte gör de förändringar som behövs utifrån vad vi har hittat som stör din kropp. 

Vilka  överkänsligheter kan jag behandla?
ALLA som man kan hitta att du har, bland annat gluten, pollen, laktos, damm, kvalster, mjölkprotein, kemikalier med mera. Jag behandlar inte intoleranser då det är avsaknad av enzym i kroppen som tex behövs för att bryta ner laktos eller gluten.  

Hur ofta bör man behandlas?
Till en början räcker En behandling i veckan. Senare under behandlingen kan det vara längre tid mellan tillfällena. Man kan även göra flera behandlingar på en dag.

Hur tillförlitlig är behandlingen?
Studier visar att 80 procent blir helt besvärsfria och med de ”enkla” allergierna som pollen, päls, nickel och damm lyckas man till nästan 100 procent.
Resultaten är bestående men det kan i vissa fall krävas en tilläggsbehandling efter en viss tid.

Gör behandlingen ont?
Metoden är smärtfri och fri från läkemedel.


Ni kan givetvis ringa till mig och ställa frågor. Då kan jag ge råd och information om både behandlingsmetoden eller hänvisa till den terapeut som bor närmast dig!